Årets første Kalas cup arrangeres 16. juni på Skansen-Seiersten. Follo Sykkelklubb er arrangør.

Skansen er en historisk plass og som gir en fin ramme for å arrangere terrengsykkelritt. Rittløypa består i hovedtrekk av fine flytstier og kan ved god teknikk gi høy fart.

Rammene for årets ritt vil bli annerledes enn tidligere år grunnet korona/covid 19, men vi holder på de samme løypene som tidligere år.

Vi arrangerer rittet for aldersklassene 6-16 år. Vi deler inn i tre kohorter, hvor det er en maks grense på 200 personer pr. kohort. Rittet er kun åpent for deltakere fra NCF region øst.

Vi ønsker så mange ryttere i hver kohort som mulig, og vi har derfor satt en grense på maks 150 ryttere pr. kohort. De 50 resterende personene i hver kohort vil være arrangørpersonell og foresatte til rytterne. Arena vil være et avgrenset område hvor vi vil ha full kontroll på antall personer. Det vil bli registrering ved inngang med QR kode.

Ryttere med startnummer kommer inn på arena. Foresatte vil komme inn så lenge det er plass(dvs under 200 personer totalt pr. kohort).Follo Sykkelklubb oppfordrer sterkt at klubber planlegger hvem som skal bistå sine medlemmer inne på arena, slik at alle barn/ungdom har en person å forholde seg til. Det er mye plass rundt løypa og vi oppfordrer foresatt og andre besøkende til å gå ut i løypa for å se rytterne.

Rittet er godkjent av Frogn kommune og Viken idrettskrets, og vil følge gjeldende smittvernregler.

Rittet vil bli annerledes i 2021, så vi får kose oss med bilder fra tidligere ritt.

Sekreteriat:
Åpner kl 17:00 på Seiersten skanse

 
Premiering:
6-8 år: Medaljer til alle, tiden registreres, men det er ikke rangering.

9-12 år. Små pokaler til alle. Ingen rangering på resultatlister for 9-10, men tiden registreres. Rangering i klassene 11-12 år. Brødpremier til de tre første i 11-12 år.

13-16 år. Rangering på resultatlister. 1/3 premiering pluss brødpremier til de tre første deles ut på premieutdeling.

Påmelding:

Påmelding er åpen fra 4.juni.
Sekretariatet, P-plass Follo Museum, Belsjøveien 2, Drøbak. Innkjøring fra Osloveien, Fv 152. Adkomsten er skiltet fra rundkjøringen ved AMFI-senteret.

Etter kl. 16:30 vil det være mulig å gjennomføre etteranmelding på internett.

Det vil være pcèr tilgjengelig i sekretariatet, og man kan gjøre det med sin telefon.

 

Starttider:
 

Starttider, Kalas cup 16. juni-2021
Tid Info Antall runder Løype
17:00 Sekretariat Œåpner    
18:00 M6-8 1 Kort løype
18:02 K6-8 1 Kort løype
       
  Kort løype tømmes    
       
18:55 M10 2 Mellomlang løype
18:57 M9 1 Mellomlang løype
18:59 K10 2 Mellomlang løype
18:59 K9 1 Mellomlang løype
19:10 M12 3 Mellomlang løype
19:12 M11 2 Mellomlang løype
19:14 K12 3 Mellomlang løype
19:14 K11 2 Mellomlang løype
       
  Mellomlang løype tømmes    
       
20:10 M16 2 Lang Løype
20:12 M15 2 Lang Løype
20:14 M14 1 Lang Løype
20:16 M13 1 Lang Løype
20:18 K16 2 Lang Løype
20:18 K15 2 Lang Løype
20:18 K14 1 Lang Løype
20:18 K13 1 Lang Løyp


Detaljert tidsplan(kohortene)

 

Kohort: Kl: Alderklasse
Kohort 1-innslipp 17:45 6-8
Kohort 1-start 18:00  
Kohort 1-slutt 18:15  
Kohort 1 - ut av arena 18:15-18:30  
     
Kohort 2-innslipp 18:45 9-12
Kohort 2-start 18:55  
Kohort 2-slutt 19:10  
Kohort 2 - ut av arena 19:30-19:45  
     
Kohort 3-innslipp 20:00 14-16
Kohort 3-start 20:10-20:18  
Kohort 3-slutt 21:00  
Kohort 3 - ut av arena 21:00-21:15  


Startnummer:

Startnummer er i plast og vil derfor ikke forringes selv i regnvær, og selve nummeret inneholder også en RFID tag som benyttes i tidtakingen.

I 2021 vil det deles ut nye startnummer ved hvert ritt.

For klubber med mange deltakere vil det om mulig deles ut samlet til kontaktperson for klubben, slik at ryttere kan hente det hos denne personen.

Lisens:
Engangslisens må kjøpes dersom lisensbevis ikke kan fremskaffes!

Løypekart:

Løypekart (follosk.no)

Parkering:
Det er ikke parkeringsmuligheter ved Skansen-Seiersten. Det er heller ikke parkeringsmuligheter ved Follo museum.

Parkering kan skje ved Drøbak golfklubb-gresslette(Smieveien). Det vil være godt med vakter som anviser til parkeringsplass. Det er bratt opp fra parkeringsplass til startområde. Ryttere må påregne å bruke noe tid fra parkering til start.
Lagstelt o.l kan transporteres til Skansen- Seiersten fram til kl. 17.30Adresse til rittarena: GPS eller Google Maps bruker du adressen Smieveien, Drøbak

 

 

 

Det er fra 1.1. 2019 innført ny regler for utstyrsregulering på terrengsykler. Reguleringen gjelder aldersbestemte klasser fra 10–16 år.

Kostbart utstyr og lette sykler gir klare fordeler i forhold til rimeligere og tyngre terrengsykler. Dette påvirker også rekrutteringen til sporten, og det er en utvikling Norges Cykleforbund ikke ønsker, ei heller Norges Idrettsforbund som presiserer at familieøkonomi ikke skal begrense idrettsgleden. 

Her er reglene du må forholde deg til

*Reglene gjelder i aldersklassene 10–16 år.

*Reglene gjelder for terrengsykler.

*Halvdempede terrengsykler med 27,5’’ og 29’’ hjul kan minimum veie 10,5 kg.

*Fulldempede sykler må veie minimum 12,0 kg. 

*Fastmontert utstyr som for eksempel flaskeholdere og pedaler er inkludert i vekten.

*Flaske, pumpe og lignende er ikke å anse som fastmontert utstyr. 

Unntatt fra regelen

*Sykler med mindre hjulstørrelse enn 27,5’’.

*Yngre og eldre klasser enn 10–16 år er ikke berørt.

*Fulldempere og karbonrammer er fremdeles tillatt.

*Merk at karbonhjul og elektrisk giring er forbudt ved tidligere vedtak.

Her kan du lese reglene på sykling.no

Tiltak på Kalas Cup

*Vi oppfordrer til å sjekke vekt og utstyr hjemme på forhånd.

*Dersom sykkelen ikke tilfredsstiller vektreglene, kan en løsning være å montere en ekstra flaskeholder og teipe fast en sykkelflaske med gaffatape og justere opp vekten med vann eller grus. Andre forholdsvis enkle alternativer er å teipe fast en blyplate (kjøpes på byggevarehus) til underrøret, legge inn en kraftigere slange eller mere guffe (120 ml istedenfor 60 ml). Har du spinkle dekk, kan dekk med forsterket sidevegg gi lavere punkteringsfare og en økt vekt på ca 50 gram/dekk. Spør eventuelt klubben om råd om du er i tvil.

*Det vil normalt være vekt på arenaen for selvsjekk.

*Kommisærene avgjør hvorvidt det blir stikkprøver eller kontroll av samtlige sykler før start.

Kilde: Norges Cykleforbund/sykling.no

Påmelding til Kalas Cup ivaretas av EQ Timing:


 

Bindende påmelding

Påmelding til dette arrangementet er bindende. Det betyr at det oppstår en betalingsforpliktelse når du melder deg på. Du vil komme inn i arrangementets deltakerlister straks du har meldt deg på, selv om påmeldingen ikke er betalt. Du vil motta en faktura per epost som må betales innen 5 dager. Dersom fakturaen ikke betales til rett tid, slik at vi må sende purring vil det pålegges et purregebyr. Det er ingen refusjon av startkontingent og engangslisens ved sykdom eller skade, med mindre arrangørens vilkår sier noe annet.

Ved å melde deg på inngås det en avtale mellom deg og arrangør. EQ Timing administrerer påmeldinger og betalinger på vegne av arrangøren, og er ikke avtalepart.  Eventuelle spørsmål/uoverenstemmelser mellom deltaker og arrangør som leverandør for eksempel ved avlysning eller mangler på arrangørens oppfyllelse av avtalen håndteres direkte med arrangør og deltaker.

Personopplysninger

For å kunne levere resultatlister med høy kvalitet, og for å kunne tilby deg som deltaker den beste mulige service må vi lagre noe informasjon om deg i vår database. I tillegg til navn og klubbtilhørighet må vi lagre kjønn og fødselsdato for å kunne sikre at du kommer i riktig aldersklasse på resultatlistene. Vi bruker også fødselsdatoen for å holde vårt utøverregister fritt for dubletter, slik at du kan finne igjen dine resultater også på tvers av arrangement.


Kontaktinformasjon som adresse, mobiltelefonnummer og epostadresse er nødvendig for å kunne:
  • Sende deg påmeldingsbekreftelse, faktura og deltakerbevis
  • Sende deg SMS med informasjon om startnummer og starttidspunkt for å gjøre det raskere for deg og arrangøren å levere ut startnummer
  • Sende deg annen relevant informasjon om arrangementet
Dine kontaktdetaljer – adresse, telefonnummer og epostadresse blir kun lagret i vår database til disse formål fra EQ Timing og fra arrangør av arrangementet du melder deg på. Informasjon i databasen vil ikke bli videresolgt eller gjort tilgjengelig for tredjeperson.

Ved å melde deg på samtykker du i følgende:

  • Arrangør får tilgang til den kontaktinformasjon som er nødvendig for å kunne sende deg informasjon relatert til arrangementet for å kunne gi deg den beste mulige service.
  • Ditt navn, klubbtilhørighet og aldersklasse publiseres i resultatlister og deltakerlister.
  • Dine resultater kan brukes til seeding i andre arrangement hvor du deltar.
  • Det kan bli tatt bilder av deg under arrangementet. Ved å melde deg på samtykker du i at disse bildene kan legges ut på arrangementets websider og resultatlister under og etter arrangementet

 

 

 

10 sykkelvettregler fra NCF

 

For din og andres sikkerhet ved trening på trafikkert vei.

En sykkel er definert som kjøretøy. Alle kjøretøy, herunder også sykler, skal bruke

kjørebanen i treningsformål. Syklende kan også bruke vegens høyre skulder jf. trafikkreglene § 4 og § 5.

Trafikkregler skal overholdes, hold til høyre og vis hensyn til øvrige trafikanter.

Gi tydelig tegn om hvor dere skal.

 

Fakta om forbikjøring:

Syklende har rett til å kjøre forbi på høyre side og kan ved kø passere denne på vegens skulder

  1. trafikkreglene § 5, § 12c og § 18 -1.

Forbikjøring skal utføres uten å volde fare, hindre eller unødig forstyrre den forbikjørte jf.trafikkregler § 12-3.

SLF og NCF anbefaler 1,5m avstand mellom bil og syklist ved forbikjøring.

Er det mange på trening - del dere i flere mindre felt på maksimalt 10-15 syklister.

Ligg maksimalt to i bredden og vis hensyn, slipp frem trafikken på passende steder om det dannes kø.

Sykling på gangsti og lignende skal foregå i tilnærmet gangfart, og syklisten har vikeplikt for de

gående jf. trafikkreglene § 4. Er det naturlig og tilrettelagt for bruk av sykkelveg - vær konsekvent og la

hele gruppen enten følge vegbanen, eller sykkelvegen.

 

Ved punktering og andre uhell som fører til stopp skal alle i gruppen trekke helt ut av vegbanen.

Ta hensyn til andre ryttere, hold jevn fart. Unngå unødige og plutselige endringer i feltet.

Hold linjen din og ikke endre posisjon uten at du gir signal. Når du skal spise,legger du deg bakerst i gruppen.

Bruk alltid hjelm og godkjent lys – hvitt framlys og rødt baklys ved sykling i mørket.

Ikke stå på retten din for enhver pris, da det er du som taper og blir skadet ved ulykke.

 

Vektbegrensning på sykler i aldersbestemte klasser

Vektbegrensning på sykler i aldersbestemte klasser

Påmelding